En introduktion till
Jakten på tyngdlösheten
-Det är lättare att tro på en lögn,
som man hört tusen gånger,
än en sanning,
som man hör första gången.


Varför tro på påhittade postulat från 1905,
och matematik som beskriver dessa påhitt?
Varför inte tolka världen
utifrån dagens kunskap?


Det handlar om trovärdighet,
intellekt, sunt förnuft och logik!

Nedanför är några utdrag och sammanfattningar.
För att få en komplett förståelse,
läs hela boken.


Urspårningar och sammanträffanden på vägen hit

Funnet av gravitationens "källa"

Bokens innehållsförteckning

En presentation av dess innehåll.
Ett sammandrag, som förbereder läsaren och underlättar förståelsen av den.

Kritik på Lorentz´ faktor, som fick vetenskapen att spåra ur.
Och Einsteins två skamliga postulat

För att lösa ett problem från ett välkänt experiment, utfört år 1887 och som ingen funnet en lösning på under de resterande åren av det århundradet, hittade Albert Einstein på ett bekvämt postulat. Men detta räckte inte, så han blev tvungen att hitta på ETT TILL!

Men vad är nu ett postulat? Om du inte förstår hur till exempel en gris har hamnat på taket till en bil, kan du lösa denna gåta genom att hitta på ett postulat, som hävdar att grisen kan flyga när nöden kräver det. Och det skulle förklara varje gris du ser ovanpå en bil. "Men", säger någon, vi kan inte se grisens vingar! Tja, då hittar vi på ytterligare ett postulat, ett som påstår att grisens vingar är osynliga. Efter denna krävande process med att vrida fantasier ur en kreativ hjärna, kan vi imponera på människor genom att beskriva dessa flygande grisar med matematiska formler. Läs om Albert's postulat i boken.

Resultatet från den unga opportunisten Albert E's postulat blev en mycket långsökt lösning och det accepterades naturligtvis inte av den tidens hederliga forskare, som vägrade att acceptera dessa nya kläder till kejsaren. Einstein hade ju inte hittat en lösning! Han hade hittat på en lösning! De verkliga forskarna på den tiden måste ha känt både skräck och avsky under dessa svåra år, när journalister utan vetenskaplig bakgrund försörjde sig genom att sprida idéer om fotoner och andra idéer baserade på Lorentz´ faktor, som fick folk att drömma om "tidsresor". Folk trodde på allt som var skrivet. (Förhoppningsvis tror de på detta också!)

Men eftersom det inte fanns någon alternativ lösning på gåten från 1887 när den sista kritikern hade dött, överlevde dessa märkliga påfund. Och med tiden har, som vi vet, dessa spekulativa idéer blivit etablerade fakta. Dagens forskare inom detta område är för hjärntvättade för att inse att de måste ta många steg tillbaka, och acceptera denna boks lösning på gåtan från 1887. En lösning som baseras på den tillgängliga kunskapen vi har idag, och inte bara på den kunskap som fanns tillgänglig för hundra år sedan.

Boken är enkel att förstå. T.o.m. våra så kallade forskare skulle kunna ta till sig innehållet. Men p.g.a. en kombination av arrogans, stolthet, rädsla, brist på intelligens och bristen på vad som ska definiera en sann forskare, nämligen förmågan att göra upptäckter - så törs de inte öppna denna bok. De fortsätter hellre sin avlönade fångenskap i dis och dimma, utan att göra upptäckter. Deras självvalda uppgifter har blivit att försvara och förvalta det blindspår de är inne på.


Det stora slaget om förnuftet
Den nakna sanningen

På medeltiden trodde ”experterna” att vi befinner oss i universums centrum. Och det tror de fortfarande. Denna gång genom att säga att vi har samma avstånd i alla riktningar till universums utkant. Alltså att vi råkar vara precis på platsen för Big Bang. Människans intelligens må vara god, men vad hjälper det när inte omdömet har förbättrats! Vad säger ”makten”, de som anser sig ha monopol på sanningen? Och vad säger ditt förnuft?

Tron på relativitetsteorierna leder till acceptansen av det ”krökta rummet”, som säger att universum är format som en oändlig "∞". Hur bra stämmer denna form med Big Bang-fantasierna? Och vad säger den projektgrupp, som bygger en tre-dimensionell modell av universum, om det krökta rummet. Deras modell, som täcker drygt 10 milliarder ljusår i alla riktningar, visar inget tecken på ett krökt rum. Modellen har, med intensiv kartläggning, varit under uppbyggnad under flera årtionden. Till sin hjälp har de haft de senaste tekniska hjälpmedlen. Vad tror du om Big Bang? Är du för lat, feg eller rädd för att tänka själv, och låter andra bestämma över sanningen? Kom ihåg att en av Nobel-pristagarna år 2020 tror inte heller på Big Bang. Så vad är din ursäkt, om du tror på dessa obevisade teorier?

Men känn ingen skuld. Människans gener, utvecklade från flockdjur, har fått människan till att i årtusener villigt utgjöra lydiga horder till utnyttjande överstepräster, och som lättstyrda zombier har människor t.o.m. bevittnat människooffer. Våra gener, som säger att det finns trygghet i samhörighet, har inte förändrats. Därför kan inte ens de vettigaste ord från en ensam man bryta översteprästernas förtrollning. Man kan på sin höjd så några korn av tvivel, som sen trampas ner och försvinner i dammet. Översteprästerna måste själva hänga av sig manteln.

Big Bang kan aldrig ha hänt

En resumé av boken

Mörk materia och kinetisk energi


Beställ boken här, på www.bod.se/bokshop

Test som visar om du har förstått boken

Ptolemaios-Copernicus. Vad har vi lärt av historien?

Varför är det en sarkastisk ton i boken