Nokian Tyres - Utdragbara däcksdubbar.


När jag försökte sälja in mitt patenterade koncept på elektromagnetiskt utdragbara däcksdubbar till Nokian Tyres år 2005, och 3 år senare, visade Nokian Tyres inget intresse. Utvecklingschefen Teppo Huovinen uppgav att de inte trodde på idén, och i ett välformulerat svar över telefon, förklarade han varför de inte var intresserade. Det skulle vara en för stor teknisk utmaning. Men se följande:

Däckblogg som beskriver den utdragbara dubben

Video som visar den utdragbara dubben i aktion

Teppos svar var alltså en bluff. Om han hade varit ärlig, hade jag tänkt föreslå användandet av en buss som ett rullande laboratorium och användandet av tillräckligt stora dubbar för att enklare kunna säkra positiva resultat från inledande tester. Tanken var också att ansöka om tekniskt och finansiellt bistånd från lämpliga tekniska institut, om Nokian hade erkänt att de faktiskt blev intresserade av mitt koncept.

Därför;
För att vidareutveckla idén och testa fram en fungerande prototyp försökte jag i stället få med mig Claes Tingvall på Trafikverket (dåvarande "Väverket"), som hänvisade till Trafikverkets egen forskningsverksamhet och skyltfonden, som skulle kunna vara alternativet för mig. Vid påföljande kontakt med ansvarige där, blev jag informerad om att det inte fanns medler. Det stod mig emellertid fritt att ansöka, vilket jag avstod ifrån. Mattias Hjort på Väg- och TrafikInstitutet (VTI), som visade ett intresse för konceptet, krävde att dubben skulle klara 15 kg's tryck. Torbjörn Carlberg på Mittuniversitetet skulle kunna utföra testen, men inte bygga själva dubben. En verkstad för konstruktioner av produktionsverktyg och specialmaskiner kontaktades, men de ansåg sig inte kunna utföra detta uppdrag, pga. av ett membran som ingick i konstruktionen. Jag löste problemet, och därmed problemet med 15 kg's kriteriet. I två separata eposter delgav jag Mattias Hjort på VTI denna lösning. Mattias svarade aldrig.

Eftersom vi har en nollvision i Sverige för antalet dödade i trafiken, så borde detta ha varit av intresse. Det dör ju årligen 1800 människor i landet pga. asfaltsdamm, enligt nämnde Claes Tingvall.

Var är logiken? Har människors liv olika värde?

Och i slutändan är det inte möjligt, att utan inkomster, betala patentkostnader år efter år. Det blir heller inte lättare när alla visar ett sådant ointresse för att driva en teknisk utveckling och hantera tillhörande utmaningar.